AVON  თბილისი

593-28-76-38
შემოუერთდი Avon-ს!
ინოვაცია სილამაზის ინდუსტრიაში:
პროტინოლის ენერგია
(Anew-ს სიახლე)

გამოსცადე Anew-ს სიახლე, აღმდგენი შრატი „პროტინოლის ენერგია“! ის მუშაობს უჯრედულ დონეზე, აქვს ადაპტირების უნარი! ძლიერი ინგრედიენტების Protinol და ნიაცინამიდის წყალობით შენი კანი ჯანსაღი, გლუვი გახდება, ტონი კი თანაბარი. ნებისმიერი ტიპის კანისთვის. #avon #Anew #ახალგაზრდაკანის7ნიშანი #შეადგინეშენირუტინა #ახლაკიმიყურე